Menu główne
Handlowiec 07/2021
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
środa, 30 listopada -0001

W dniach 16-18 września Katowice są miejscem, w którym odbywa się III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizatorzy spodziewali się w tym roku rekordowej frekwencji i nie zawiedli się. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią jeden z najważniejszych filarów zarówno europejskiej, jak i polskiej gospodarki. „Poradnik Handlowca" oraz „Handlowiec" są patronami medialnymi tego wydarzenia. 16 września Kongres uroczyście otworzył Jerzy Buzek - Premier rządu RP w latach 1997-2001 oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Gościem honorowym był Prezydent RP Bronisław Komorowski, który w inauguracyjnym przemówieniu do uczestników Kongresu podkreślił wkład sektora MŚP w rozwój polskiej gospodarki. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią bowiem ponad 90% wszystkich firm i generują blisko 60% PKB. W sesji inauguracyjnej Kongresu udział wzięli m.in. Antonio Tajani - Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz Komisji Europejskiej ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości oraz Janusz Piechociński - Wicepremier, Minister Gospodarki. Na trzydniowy program Kongresu składają się liczne sesje plenarne oraz szczegółowe panele eksperckie. Zakres tematyczny Kongresu obejmuje pełne spectrum zagadnień uwzględniające działalność firm sektora MŚP w wymiarze międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Zwrócono również uwagę na bariery utrudniające działalność przedsiębiorcom i zadeklarowano ich wyeliminowanie.