Menu główne
Handlowiec 12.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
piątek, 03 czerwca 2011
Emperia

Emperia Holding przekaże akcjonariuszom ok. 40% skonsolidowanego zysku netto Grupy za 2010 rok. To dwukrotnie więcej niż dotychczas (20%). Taką rekomendację, zgodną z opublikowaną jesienią ubiegłego roku nową polityką dywidendową Emperii, zarząd spółki przedstawi akcjonariuszom na najbliższym Walnym Zgromadzeniu (29 czerwca 2011 r.).

Wielkość planowanej dywidendy na akcję wyniesie za 2010 rok 2,63 zł. Na ten cel Emperia przeznaczy ponad 39,2 mln zł. Począwszy od podziału zysku netto za 2010 rok zarząd planuje konsekwentnie rokrocznie rekomendować WZA wypłatę dywidendy na poziomie 40%.

W 2010 roku Grupa Emperia wypracowała 7% wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 5,9 mld zł, przy równoczesnym wzroście EBITDA i zysku netto. EBITDA wzrósł o 16,6% do poziomu 205,8 mln zł, natomiast zysk netto o 42% i osiągnął wartość 98,5% zł. Nakłady inwestycyjne Grupy w tym czasie wyniosły 109 mln zł.

W pierwszym kwartale 2011 roku Grupa Handlowa Emperia osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1,46 mld zł, wyższe o 5% i zysk netto w wysokości 11,27 mln zł, niższy o 9,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Działania Grupy w tym okresie koncentrowały się przede wszystkim na procesie due diligence przeprowadzanym w związku z podpisaną umową inwestycyjną, na mocy której Eurocash S.A. nabędzie akcje i udziały spółek prowadzących działalność w ramach Grupy Dystrybucyjnej Tradis. Obecnie Grupa Handlowa Emperia przygotowuje się do prowadzenia działalności w nowych warunkach, wynikających z umowy inwestycyjnej zawartej z Eurocash SA, a jednocześnie kontynuuje rozwój organiczny.

Mimo przesunięcia okresu Świąt Wielkanocnych na II kwartał 2011 Grupa Dystrybucyjna Tradis zanotowała wzrost przychodów, szczególnie widoczny w segmencie dystrybucji serwisowej. Świadczy to zarówno o dalszym wzroście zainteresowania niezależnego handlu taką formą zaopatrzenia, jak i o konsekwentnym umacnianiu pozycji Tradisu jako kompleksowego dostawcy towarów FMCG do sklepów ogólnospożywczych.

W I kwartale 2011 Grupa Dystrybucyjna Tradis wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1,28 mld zł, co stanowi wzrost o 5,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 11,7 mln zł, co daje wzrost o 122,3% w porównaniu I kwartału roku 2010. Na zysk netto w tym okresie wpływała m.in. poprawa efektywności logistycznej obsługi klientów, przyrost poziomu sprzedaży i optymalizacja kosztów.

Wykorzystując ogólnopolską skalę działalności Grupa Dystrybucyjna Tradis wprowadziła szereg nowoczesnych rozwiązań usprawniających proces obsługi klientów i pozwalających obniżać koszty operacyjne, zarówno po stronie dystrybutora, jak i odbiorcy. Spółka jest prekursorem zastosowania w branży handlowej obiegu faktur elektronicznych, a w ostatnim czasie wprowadziła nową kartę identyfikacyjną, połączoną z rozbudowanym  programem lojalnościowym. Regularnie prowadzony monitoring satysfakcji klientów pokazuje, że ponad 80% odbiorców Tradisu pozytywnie ocenia współpracę ze spółką, jakość dostaw - aż 90% ankietowanych, a terminowość - 81%.  Potwierdzeniem najwyższego poziomu usług Tradisu było przyznanie spółce nagrody „Złoty Paragon" w kategorii „Lider dystrybucji FMCG", w realizowanym przez TNS Pentor badaniu ankietowym właścicieli oraz kierowników sklepów z całej Polski. Uwzględniane w badaniu kryteria to m.in.: zakres i atrakcyjność oferty towarowej, terminowość dostaw, jakość obsługi oraz systemy zamówień. Badanie objęło wszystkie liczące się na rynku spółki dystrybucyjne.

Emperia kontynuowała także rozwój segmentu detalicznego. W pierwszym kwartale tego roku ruszyły cztery supermarkety Stokrotka (w Rzeszowie, Gdyni, Sokołowie Podlaskim i Jelczu). W maju Stokrotka uruchomiła placówki w Nowej Dębie i Lublinie. W kilku kolejnych obiektach trwa zaawansowany proces inwestycyjny. Dodatkowo, spółka nieustannie poszukuje lokalizacji dla nowych placówek i prowadzi rozmowy z sieciami zainteresowanymi dołączeniem do Grupy. Systematycznie zwiększa się również liczba placówek zarządzanych przez sieci franczyzowe Emperii.