Menu główne
Handlowiec 12.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
wtorek, 31 maja 2011
GUS podał dane o PKB

W I kwartale 2011 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2000) wzrósł realnie o 1,0% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,3% - podał Główny Urząd Statystyczny.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W I kwartale 2011 r. głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy, którego wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 4,5 pkt. proc. Wpływ spożycia ogółem wyniósł 2,9 pkt. proc., a akumulacji 1,6 pkt. proc. (z tego 0,7 pkt. proc. - wpływ popytu inwestycyjnego i 0,9 pkt. proc. - wpływ zmiany zapasów). Ujemny wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) wyniósł -0,1 pkt. proc.