Menu główne
Handlowiec 12.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
czwartek, 19 maja 2011
KP: Szkolenia dla sprzedawców

Jak rozmawiać z trudnym klientem? Czy można rozpoznać wiek kupujących? Jakich argumentów użyć, by przekonać do swoich racji? Tego mogą nauczyć się wszyscy chętni sprzedawcy alkoholu podczas szkoleń organizowanych przez Kompanię Piwowarską.

- Na tym szkoleniu jest bardzo dużo wiedzy praktycznej, gotowej do wykorzystania. Przyda się ona każdemu, kto pracuje przy organizacji imprez, na których jest alkohol. Odmowa sprzedaży alkoholu nieletnim jest czasem trudniejsza, niż mogłoby się wydawać - mówi Sebastian Koral - jeden z uczestników szkolenia organizowanego przez Kompanię Piwowarską.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sprzedawców, Kompania Piwowarska prowadzi szkolenia zorganizowane pod hasłem „Jak skutecznie odmawiać nieletnim". Są one opracowane jako 4-godzinny warsztat, podczas którego sprzedawcy poznają praktyczne metody radzenia sobie z nieletnimi, usiłującymi kupić alkohol. „Jeśli potrafimy rozmawiać z nieletnim tak, aby mimo naszej odmowy nie wzbudzać jego agresji - wygrywamy. Jeśli nie mamy tych umiejętności to w zasadzie każdy młodociany klient może się okazać bardzo trudny - tłumaczy Jerzy Rządzki, trener z Poradni Profilaktyczno Terapeutycznej w Zielonej Górze, prowadzący szkolenia. - Dlatego trzeba się nauczyć odmawiania, które nie będzie raniło czy obrażało niepełnoletniego klienta, ale będzie też pokazywało jasno jakie są reguły i że będą one przez sprzedawcę przestrzegane - dodaje.

Sprzedawca, który na co dzień boryka się z problemem nieletnich próbujących kupić alkohol, może wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, opracowanych szczególnie dla sprzedawców obsługujących tegoroczne Juwenalia, sponsorowane przez markę Lech. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający nabycie wiedzy w tym zakresie, a podczas praktycznych ćwiczeń uczy się w jaki sposób radzić sobie w trudnej i stresowej sytuacji, gdy nieletnie osoby próbują kupić alkohol.

Wraz z początkiem sezonu letniego, sprzedawcy każdego dnia spotykają się z tym problemem. Zgodnie z obowiązującą ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za sprzedaż lub podawanie alkoholu nieletnim grożą wysokie sankcje finansowe oraz możliwość pozbawienia sprzedawcy koncesji na sprzedaż alkoholu na okres od 3 do 5 lat. Jednak, pomimo obowiązujących regulacji prawnych, nie wszyscy sprzedawcy potrafią odmówić młodocianym sprzedaży alkoholu. Taka sytuacja może wynikać z ignorancji sprzedawcy, jednak najczęściej jest efektem jego bezradności, obawy o utratę klienta, poczucia winy czy też przekonania, że nieletni, jeżeli nie w tym, to w innym sklepie bezkarnie kupią alkohol.

- Szczególnie ciekawa była część praktyczna. Naładowałam się tutaj pozytywną energią, a szkolenie uświadomiło mi jak wielki wpływ mamy na młodych ludzi - mówi Agata Kowalewska - jedna z uczestniczek szkolenia.

To nie pierwsza tego typu aktywność lidera rynku piwowarskiego w Polsce. - Jako firma odpowiedzialna społecznie już od kilku lat organizujemy szkolenia dla sprzedawców obsługujących sponsorowane przez nas imprezy - mówi Katarzyna Radecka, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej. - Piwo trafia do ręki nieletniego zawsze od osoby dorosłej. Czasami jest to rodzic, czy pełnoletni kolega, a czasami sprzedawca alkoholu, dlatego ważne dla nas jest prowadzenie działań edukacyjnych w tym zakresie, by wszyscy dorośli przekazali młodym ludziom spójny komunikat, że alkohol jest tylko dla pełnoletnich - wyjaśnia.