Menu główne
Handlowiec 12.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
środa, 11 maja 2011
POHiD: Perspektywy rozwoju handlu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Podczas konferencji poruszono wiele istotnych, z punktu widzenia sektora handlu, tematów dotyczących krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród prelegentów znaleźli się: Dr Rainhardt von Leoprechting, Prezydent Eurocommerce, Xavier Durieu, Sekretarz Generalny Eurocommerce oraz przedstawiciele organizacji członkowskich założonej 20 października 2010 r. w Bratysławie Rady ds. Handlu Europy Środkowo-Wschodniej (Central Eastern Europe Commerce Council): Pavol Konstiak (Słowacja), Michal Severa (Czechy), Marika Merilai (Estonia). Polski punkt widzenia reprezentowali: Renata Juszkiewicz (Prezes POHiD), prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka (IBRKK) oraz Andrzej Gantner (Dyrektor Generalny PFPŻ). Rząd Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował Rafał Baniak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Aktywnie uczestniczyli w obradach również posłowie, przedstawiciele agencji rządowych, eksperci i środowisko gospodarcze.

Tezą przewodnią konferencji było stwierdzenie, że transformacja regionu w kierunku gospodarki rynkowej i demokracji, nie doszłaby do skutku, gdyby nie rozwój handlu, najskuteczniej pokonującego bariery rozwojowe gospodarek centralnie sterowanych, stymulującego rozwój inwestycji i produkcji produktów znajdujących zbyt na rynku wewnętrznym. Handel wystąpił w roli sektora stymulującego wejście inwestorów zagranicznych i wdrażającego wymogi obowiązujące w najwyżej rozwiniętych gospodarkach świata. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej silne rynki wewnętrzne, powstałe dzięki rozwojowi handlu nowoczesnego o kapitale zagranicznym i krajowym, stworzyły skuteczną barierę antyrecesyjną. Okazało się, że młode gospodarki rynkowe, wrażliwsze od liderów globalnych na światowe dekoniunktury, ale mniejszym stopniu niż owi liderzy zależne od eksportu, znalazły skuteczną kompensatę rozwojową i ochronę przed kryzysem w silnym handlu. Stąd polityka gospodarcza, która opierałaby zasady działania rynku wewnętrznego o restrykcje wobec handlu nowoczesnego, stałaby się szybko barierą dla rozwoju regionu - z wysiłkiem odrabiającego historyczne zapóźnienia - oraz dla realizacji polityki spójności UE.

Konferencja POHiD poprzedziła zorganizowane w Warszawie, w dniu 10 maja br. posiedzenie Steering Committee EuroCommerce. Sesja doszła do skutku na mocy dochowywanej w EuroCommerce tradycji, wedle której organizacja członkowska kraju obejmującego Prezydencję UE, gości Steering Committee. W czasie sesji dyskutowano o sprawach istotnych dla sektora handlu w UE. Polska - deklarując szczególne zainteresowanie problemami gospodarki żywnościowej Unii - podejmuje sprawy o szczególnym znaczeniu dla handlu i jego roli w rozwoju wspólnoty oraz wzroście jej globalnej konkurencyjności. W posiedzeniu uczestniczyli m.in.: Dr Rainhardt von Leoprechting, Prezydent EuroCommerce i Xavier Durieu, Sekretarz Generalny tej organizacji oraz prezesi organizacji handlowych krajów członkowskich UE. Gospodarzem sesji była Renata Juszkiewicz, Prezes POHiD.