Menu główne
Handlowiec 12.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
środa, 04 maja 2011
Kwietniowa poprawa nastrojów konsumenckich

Po największym od 2 lat spadku nastrojów, który miał miejsce w marcu, kwiecień przyniósł poprawę. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów mierzony przez Ipsos wzrósł o 3 pkt osiągając poziom 79,1 pkt. Jest to jednak wciąż o 8 pkt mniej niż w lutym i nie można jeszcze mówić o zatrzymaniu trendu spadkowego.

Kwiecień był miesiącem, w którym napływało mniej informacji niekorzystnych dla naszej gospodarki. Rząd próbował wręcz odzyskać inicjatywę w tym zakresie zapowiadając wcześniejsze uchwalenie budżetu na 2012 rok, co byłoby wydarzeniem bez precedensu.

Wskaźnik Klimatu Gospodarczego wzrósł o 4 pkt do poziomu 63,3 pkt. Zwiększyła się wiara w stabilność sytuacji gospodarczej kraju - obecnie 38% Polaków jest przekonanych, że w ciągu najbliższego roku się ona nie zmieni (wzrost o 5 pkt procentowych). Niestety nadal 40% z nas obawia się jej pogorszenia, podczas gdy jedynie 12% wierzy w poprawę. Lepszym ocenom gospodarki towarzyszy zmniejszenie obaw przed szybkim wzrostem cen oraz wzrostem bezrobocia.

Skłonność do Zakupów również zanotowała niewielki wzrost (+ 2,1 pkt względem marca). Jest to związane z lekką poprawą ocen sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Obecny wartość tego wskaźnika to 89,6 pkt.

źródło: Ipsos