Menu główne
Handlowiec 07/2021
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
środa, 27 kwietnia 2011
GUS: Sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła o 9,4%

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 13,15 wobec 13,25 w lutym - podał w środę GUS. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu marca wyniosła 2 mln 133,9 tys. osób.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-marzec była o 6,1% wyższa niż w analogicznym okresie 2010 roku przy większym o 2,9% zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,1%.

Sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła o 9,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku, po wzroście o 12,2% rok do roku w lutym, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 18,8% - podał GUS.

Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła w marcu o 5,1% rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna w marcu rdr wzrosła średnio o 7,7%, a mdm wzrosła o 16,5%.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w marcu o 18,0% rok do roku, po wzroście w lutym o 21,9%, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 23,4% - podał GUS.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych wzrosła w marcu o 14,9% rok do roku, po wzroście o 19,0 w lutym, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 22,9%.

Źródło: PAP