Menu główne
Handlowiec 07/2021
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
czwartek, 14 kwietnia 2011
"Społem" WSS Śródmieście propaguje zbiórkę zużytych baterii"

"Społem" Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście w Warszawie, w ramach Programu Ekologicznego "Społem", włączyła się w działania związane z ochroną środowiska. Podpisana została umowa ze spółką "Reba" Organizacja Odzysku na zbiórkę zużytych baterii w sklepach spółdzielni i odpowiedniego ich zagospodarowania przez specjalizująca się w tym zakresie firmą recyklingową.

Założeniem przepisów o recyklingu jest m.in. pozyskiwanie zużytych baterii w placówkach handlowych. W minionym roku pozyskanie zużytych baterii było niewielkie, bo stanowiło zaledwie 4,2% łącznej masy zebranych baterii. Spółka "Reba" podejmuje działania edukacyjne, zmierzające do zebrania do 2012 roku w handlu detalicznym 25% wprowadzonych na polski rynek baterii.

Śródmiejska "Społem" WSS ze swojej strony zaproponowała propagowanie zbiórki m.in. poprzez umieszczanie ulotek w informacji handlowej oraz ogłoszenie konkursu dla dzieci i młodzieży ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD pod hasłem: "Życie Baterii".

Do konkursu przystąpiła 5 - osobowa grupa, w przedziale wiekowym od 10 do 13 lat. Prace konkursowe odzwierciedlają zawartość pierwiastków w bateriach, ich obecność w ziemi i w powietrzu w przypadku nieprawidłowego zagospodarowania oraz drogę baterii od producenta do recyklingu.

Prace te zostały opatrzone dowcipnymi sentencjami typu: "Jestem młoda i pełna rtęci do pracy !" (bateria jednotygodniowa), "Dużo życia mi zostało, litu we mnie też nie mało!" (po 2 miesiącach). "Jestem starą, bez wartości, bolą mnie już wszystkie kości, recyklingu potrzebuję, naszą ziemię uratuję!" (po pół roku), " kto śmieci segreguje ten ziemi nie truje!"

Udział w konkursie był poprzedzony, przystępną dla wieku autorów prac, prelekcją przeprowadzoną przez przedstawiciela spółki "Reba" w siedzibie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD, w marcu br., w momencie ogłoszenia konkursu. Zadawane pytania przez podopiecznych TPD na temat konkursu były konkretne, a uzyskane odpowiedzi zaowocowały m.in. wyżyj wymienionymi pracami konkursowymi. Wszystkie prace zostały nagrodzone przez organizatorów konkursu.