Menu główne
Handlowiec 07/2021
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
środa, 13 kwietnia 2011
Henkel potwierdza cele na 2012 r.

Po udanym 2010 r. Kasper Rorsted, Prezes firmy Henkel, potwierdził na corocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jej cele finansowe na rok 2012. „Nasze wyniki w 2010 r. były znakomite. To był najlepszy rok w historii firmy Henkel. Jesteśmy pewni, że zrealizujemy nasze cele na rok 2012, w dalszym ciągu koncentrując się na strategicznych priorytetach". Rorsted potwierdził też cele przyjęte na rok finansowy 2011, które podano w lutym na dorocznej konferencji prasowej. „W bieżącym roku spodziewamy się wzrostu organicznego w wysokości 3-5%. Szacujemy też, że skorygowana marża EBIT wzrośnie do ok. 13%, a skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną będzie wyższy o ok. 10%".

Dr Simone Bagel-Trah, przewodnicząca Komitetu Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej, podziękowała Zarządowi i wszystkim pracownikom za uzyskane wyniki oraz poświęcenie i wkład pracy w zeszłym roku. „Dzięki zaangażowaniu i wysokiej motywacji naszego globalnego zespołu udało nam się poprawić wyniki we wszystkich sektorach działalności. Zwiększyliśmy zarówno sprzedaż, jak i zyski" - podkreśliła.

Kasper Rorsted zaznaczył, że w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczej firma musi stale analizować i dostosowywać swoje struktury. „Choć sytuacja ekonomiczna na większości rynków jest już stabilna, nie możemy ustawać w usprawnianiu działalność naszej firmy. Aby pozostać konkurencyjną na światowych rynkach,  firma dalej musi dostosowywać istniejące struktury oraz zarządzanie procesami biznesowymi, zwiększać efektywność oraz koncentrować się  na innowacjach".

Kluczowymi czynnikami do osiągnięcia sukcesu według prezesa Henkla są: zacieśnienie współpracy z klientami i wzmacnianie głównych marek firmy, a także innowacyjność i dalszy rozwój działalności na rynkach wschodzących. Już dziś Henkel generuje na nich 41% swojej sprzedaży, a cel na koniec 2012 r. to 45%.

Kasper Rorsted zaakcentował też duże znaczenie kwestii zrównoważonego rozwoju dla firmy. „Pod koniec 2010 r. zrealizowaliśmy cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, które postawiliśmy sobie na rok 2012". Prezes Henkla podkreślił jednak, że firma nie może poprzestać na dotychczasowych osiągnięciach. „W tym roku zamierzamy dalej rozwijać oraz wdrożyć długoterminową strategię w tym obszarze. Naszymi podstawowymi wyzwaniami na nadchodzące lata są współpraca w ramach całego łańcucha wartości firmy oraz promowanie zrównoważonej konsumpcji ".