Menu główne
Handlowiec 02/2024
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
środa, 24 kwietnia 2024
inf. prasowa

Czy obiekt handlowy może być miejscem edukacji proekologicznej zarówno dla klientów, jak i pozostałych interesariuszy? Rosnąca świadomość ekologiczna dotyczy nie tylko społeczeństwa, ale również przedsiębiorstw. Akcje społeczne, zbiórki odpadów czy działania edukacyjne to tylko niektóre z działań, jakie podejmuje Posnania w trosce o środowisko.

Obecnie idea zrównoważonego rozwoju nie jest już jedynie chwytliwym sloganem, ale kluczowym elementem strategii przedsiębiorstw. Działania z zakresu ESG wpisane są również w misję Apsys, zarządcy Posnanii. Świadomość ekologiczna i zaangażowanie społeczne są dla organizacji fundamentalnymi wartościami, które wyznaczają kierunek działań. Podejmowane inicjatywy redukujące wpływ na środowisko mogą być również inspiracją dla całej branży retail.

Mały krok dla człowieka, wielki dla środowiska

W ramach polityki ESG realizowanej przez Apsys, zarządcę Posnanii, regularnie organizowane są wydarzenia angażujące lokalną społeczność, najemców i zwiększające świadomość proekologiczną. Dołączenie do międzynarodowej akcji Godzina dla Ziemi, w której 23 marca na godzinę zgasły światła na elewacjach budynków na całym świecie, to tylko jeden z takich kroków.

- Wyłączenie naszego oświetlenia nie było jedynie symbolem zaangażowania w ochronę środowiska, ale także zachętą dla innych do podejmowania podobnych działań. – komentuje Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii.

Kolejnym działaniem proekologicznym, był event zorganizowany we współpracy z Głosem Wielkopolskim i Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Akcja Bądź eko na wiosnę! Wymień plastik na kwiaty odbyła się 13 kwietnia przed głównym wejściem do Posnanii. Jej głównym celem było promowanie segregacji odpadów oraz recyklingu tworzyw sztucznych. Klienci, w zamian za przyniesienie plastikowych butelek i zakrętek, otrzymywali sadzonki kwiatów. W ciągu zaledwie 3 godzin zebrano prawie 53 tysiące nakrętek oraz 3 tysiące butelek rozdając jednocześnie 1500 sadzonek.

- Wspierając lokalne inicjatywy w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, Posnania dołączyła również do akcji Wiosenne Porządki organizowanej przez Miasto Poznań. Wydarzenie odbyło się z okazji Dnia Ziemi i podczas niego mieszkańcy Poznania włączyli się w sprzątanie ogólnodostępnych przestrzenii. Pracownicy poznańskiego oddziału Apsys, w piątek 19 kwietnia zadbali o, sąsiadujący z Posnanią, skwer im. Agnieszki Osieckiej. Proces zmiany nawyków społecznych wprowadzamy także wewnątrz organizacji i inicjujemy wspólne dbanie o dobro naszej planety. – mówi Marek Ćwiek.

Ekologiczne rozwiązania w praktyce i na co dzień

Uczestnictwo w inicjatywach proekologicznych to nie jedyna forma zaangażowania, jaką Posnania podejmuje. Na co dzień, dążąc do zmniejszenia emisyjności, zarządca Posnanii inwestuje w nowoczesne rozwiązania technologiczne ograniczające zużycie energii elektrycznej i wody. Zastosowanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji przyczyniło się nie tylko do obniżenia kosztów utrzymania budynku, ale także znacznego zmniejszenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

W Posnanii znajduje się także Eko Przedsionek – miejsce, gdzie klienci mogą oddać butelki PET oraz elektroodpady. To również miejsce edukacji ekologicznej, której tematyka zmienia się co roku.

- Zaangażowanie Posnanii w działania na rzecz środowiska naturalnego stanowi integralną część naszej misji. Poprzez ciągłe inwestycje w technologie ekologiczne, edukację społeczną i partnerstwa z lokalnymi organizacjami, Posnania podwyższa standardy zrównoważonego rozwoju w branży handlowej. Dążymy do tego, aby być liderem w sektorze retail, pokazując, że dbałość o środowisko idzie w parze z efektywnością operacyjną.  – podsumowuje Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii.