Menu główne
Handlowiec 02/2024
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
piątek, 05 kwietnia 2024
inf. prasowa

Centrum handlowe Wola Park podsumowuje trwającą od kwietnia 2023 r. akcję streetworkingu. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej, pomoc uzyskało 50 osób w kryzysie bezdomności przebywających w centrum i jego okolicach. Na terenie Wola Parku streetworkerki udzielają informacji, wspierają w kontaktach z instytucjami prawnymi, pomocowymi czy placówkami medycznymi, a także udzielają pomocy rzeczowej.

Ostatnie badanie osób w kryzysie bezdomności w Warszawie, przeprowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało, że w stolicy zmaga się z tym problemem ok. 2,5 tys. ludzi. Jest to jednak przybliżona suma, która jak wskazują eksperci, może być znacznie zaniżona, a realny problem w Warszawie jest dużo dotkliwszy. Kluczowe w walce z problemem bezdomności jest zaangażowanie instytucji pomocowych.

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, we współpracy z którym Wola Park realizuje akcję streetworkingu, zajmuje się niesieniem pomocy osobom w trudnych sytuacjach, nierzadko zagrażających ich egzystencji, zdrowiu i życiu. Organizacja niesie pomoc osobom w kryzysie bezdomności, wspierając ich w powrocie do zdrowia i bezpiecznego życia w społeczeństwie. Dbając o ochronę ich praw oraz godności, zapobiega i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. W ramach akcji pomocowych, Stowarzyszenie realizuje również działania w postaci streetworkingu. Jest to jedna z metod pomocy osobom w kryzysie bezdomności, polegająca na dotarciu do zagrożonych osób, monitorowaniu ich sytuacji i udzielaniu wsparcia w powrocie do życia w społeczeństwie.

Lokalne badanie, sprawdzające liczbę świadczeń udzielanych przez okoliczne ośrodki pomocy, wskazało, że tylko na terenie dzielnicy Wola, w 2021 r. udzielono pomocy ponad 1,5 tys. osobom. Problem jest zauważalny również na terenie Wola Parku, dlatego centrum handlowe podjęło się współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej, wraz z którym od kwietnia 2023 r. zorganizowało na terenie centrum handlowego streetworking, niosąc pomoc bezdomnym.

- Jako Wola Park pozostajemy blisko naszej lokalnej społeczności i niezwykle istotne jest dla nas, aby jak najlepiej odpowiadać na jej problemy i wspierać grupy marginalizowane. Widząc, że na terenie i w pobliżu centrum, jest wiele osób zmagających się z kryzysem bezdomności, zdecydowaliśmy się pomóc. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej, udało się dotrzeć do 50 osób, a na terenie Wola Parku zaangażowanych było dotychczas 60 patroli pomocowych. Osoby, z którymi jesteśmy w kontakcie potrzebują pomocy w aspektach zdrowotnych, mieszkaniowych czy finansowych, jak również w detoksykacji czy w nawigowaniu dokumentów i wniosków. Pomaganie wymaga ogromnego zaangażowania i jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim, którzy udzielili swojego wsparcia i dzięki którym, akcja okazała się sukcesem – mówi Emilia Szkudlarek, Dyrektor Centrum Handlowego Wola Park.

W sumie, streetworkerki na terenie Wola Parku wsparły 50 osób w wieku od 30 do 67 lat, z których z 30 osobami pozostają w stałym kontakcie. Jak wskazują, nawiązanie kontaktu i zdobycie zaufania jest kluczowe dla niesienia pomocy – szacunkowo przeprowadziły ok. 200 rozmów, dzięki którym mogły wesprzeć potrzebujące osoby. Dzięki ich zaangażowaniu udało się przekazać żywność, wskazać odpowiednie placówki niosące długofalową pomoc, a także asystować w kontakcie z instytucjami czy placówkami medycznymi. Polegało to m.in. na pomocy w złożeniu wniosków o pomoc finansową, ubezpieczenie zdrowotne, miejsce w schronisku dla osób w kryzysie bezdomności, a także asyście w umówieniu wizyty w przychodni, jak również w pisaniu CV i poszukiwania zatrudnienia. Osoby, którym udzielono wsparcia znalazły schronienie w placówkach tymczasowego pobytu, a inni są na etapie wnioskowania o lokal. Jedna osoba otrzymała lokal z urzędu miasta i jest w trakcie meblowania mieszkania. Udało się również udzielić pomocy medycznej, pozyskać odzież, okulary i ładowarkę z Serca Miasta oraz zorganizować zabieg w szpitalu.

- Sukcesy osób, którym udało się pomóc są naszymi sukcesami. Staramy się im towarzyszyć, ułatwiać i pokazywać, że powoli da się zmieniać swoją sytuację. Każda aktywność czy pojechanie w konkretne miejsce razem z nimi lub ich samodzielny dojazd to naprawdę duży krok. Tak samo jak zgłoszenie chęci wspólnej podróży, mobilizacja do wykonania drobnego działania czy nasze asysty podczas wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Miasta czy ZUSie. Oprócz tego każda rozmowa, każde nawiązanie kontaktu z nową osobą i dalsza chęć kontaktu ze strony odbiorcy. Jest to długofalowa praca polegająca na nawiązaniu relacji. Efekty można często dostrzec po latach, więc każda chęć kontaktu i rozmowa jest małym krokiem na przód. – mówi Kaja Zielińska, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej.