Menu główne
Handlowiec 02/2024
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
wtorek, 13 lutego 2024
pixabay

Polska Rada Centrów Handlowych uruchomiła Forum Dyrektorów Marketingu, nową inicjatywę dla branży centrów i parków handlowych. Podczas inauguracyjnego spotkania nowego forum eksperci z GUS, Inquiry, Selectivv, Top-Key oraz PRCH przedstawili dostępne na rynku metody zbierania i analizy danych, których wyniki stanowią podstawę projektowania skutecznych działań marketingowych.

- Forum Dyrektorów Marketingu jest kolejną, po Forum Dyrektorów Technicznych, platformą rozmów i dzielenia się najlepszymi praktykami, które uruchomiła Polska Rada Centrów Handlowych. Będzie to miejsce spotkań i prezentowania innowacyjnych rozwiązań oraz projektów praktykom marketingu. Sukces Forum Dyrektorów Technicznych pokazał, że takie ekspercie grupy są dla branży istotne i pozwalają kreować nowe inicjatywy - mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Podczas pierwszego spotkania Forum Dyrektorów Marketingu zaproszeni eksperci zaprezentowali dostępne na rynku metody zbierania i analizy danych.

  • Ewa Adach-Stankiewicz, z Głównego Urzędu Statystycznego, omówiła cel i dostępność danych gromadzonych przez GUS oraz oczekiwania względem branży.
  • Agnieszka Górnicka, z Inquiry, zaprezentowała nowoczesne metody badań, które mogą dostarczyć istotnych danych o konsumentach.
  • Michał Miazek, z Selectivv, przedstawił metody zbierania danych z urządzeń mobilnych oraz ich praktyczne wykorzystanie.
  • Marcin Guziński, z Top-Key, omówił możliwości pozyskiwania danych z nowoczesnych kamer i skuteczność systemów liczących.
  • Anna Piaskowska z PRCH, wyjaśniła metodologię i zakres danych, które analizuje i udostępnia Polska Rada Centrów Handlowych.

źródło: Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH)
Oprac.: red.