Menu główne
Handlowiec 07/2021
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
wtorek, 28 czerwca 2022
centrum

Obroty w centrach handlowych w kwietniu 2022 r. były o 13,4% wyższe niż w kwietniu 2019 r. W porównaniu do marca 2022 r. wzrost obrotów był jeszcze wyższy i wyniósł 16,2%. W podziale na kategorie najlepsze wyniki notowały: żywność (+75%), usługi (+50,3%) oraz gastronomia (+32,1%). Bazą porównawczą był kwiecień 2019 r. Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów. Największe centra handlowe (powyżej 60 tys. mkw. GLA) miały obroty o 19,1% wyższe niż w kwietniu 2019 r. Duże galerie (40-60 tys. mkw. GLA) notowały wzrosty o 11,7%, najmniejsze (5-20 tys. mkw. GLA) o 9%, a średnie obiekty (20-40 tys. mkw. GLA) o 7,1%. W maju 2022 r. odwiedzalność centrów handlowych mierzona liczbą klientów  na 1 mkw. powierzchni najmu była o 7,8% wyższa niż w maju 2019 r.

– Najnowsze dane o obrotach i odwiedzalności centrów handlowych w Polsce pokazują wyraźne przyspieszenie trendów, które zarysowały się przed miesiącem. Ze wskaźnika Turnover Index wynika, że Polacy w kwietniu bardzo chętnie robili zakupy stacjonarne, zwłaszcza w największych i dużych centrach handlowych, gdzie obroty rosły najszybciej. Odwiedzalność, prezentowana w oparciu o Footfall Density Index, w maju najszybciej rosła w dużych aglomeracjach, np. Trójmieście, Katowicach i Warszawie. Wzrost obrotów na poziomie 13,4% i odwiedzalności o 7,8%, w porównaniu do 2019 r., pokazuje, że umacnia się trend powrotu klientów do centrów handlowych — ocenia Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Podobnie jak w marcu, również w kwietniu za wzrost obrotów odpowiadają zwiększone zakupy spożywcze robione przez Polaków, w tym również dla ukraińskich uchodźców oraz bezpośrednio przez klientów z Ukrainy. Stąd bardzo wysoki, 75% wzrost obrotów w kategorii żywność. Z kolei duże wzrosty obrotów w usługach o 50% i gastronomii o 32% pokazują, że klienci spragnieni kontaktów z innymi wracają do swoich przyzwyczajeń sprzed pandemii, w tym załatwiania istotnych dla nich spraw i spędzania wolnego czasu w galeriach, czyli aspekt społeczny centrów handlowych znów mocno nabiera znaczenia.  Równolegle ze zwiększonymi obrotami rośnie odwiedzalność. W majowych wynikach odwiedzalności centrów handlowych widać obecność grupy dodatkowych konsumentów, pochodzących z Ukrainy. Ich wpływ na odwiedzalność jest widoczny zwłaszcza w tych miejscach, gdzie koncentrują się uchodźcy. Dodatkowo Polacy goszczący czy wspierający Ukraińców, również robią częstsze zakupy.

źródło: Polska Rada Centrów Handlowych