Menu główne
Handlowiec 07/2021
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
poniedziałek, 13 czerwca 2022
centrum

Walne Zgromadzenie Polskiej Rady Centrów Handlowych w dniu 9 czerwca udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i dokonało wyboru nowego, który będzie pełnił swoją dwuletnią kadencję w latach 2022-2024. Podczas Walnego Zgromadzenia uzupełniono też skład Komisji Rewizyjnej o dwóch nowych członków. Na inauguracyjnym spotkaniu nowy Zarząd wybrał Jana Dębskiego na prezesa, a Annę Malcharek i Piotra Staniszewskiego na wiceprezesów PRCH.

Podczas Walnego Zgromadzenia członkowie PRCH podsumowali zakończoną kadencję ustępującego Zarządu i omówili wyzwania, przed jakimi stoi organizacja w przyszłości. Dokonano też wyboru władz stowarzyszenia. W skład nowego Zarządu powołani zostali: Karol Bartos, Agata Brzezińska, Jan Dębski, Justyna Kur, Anna Malcharek, Urszula Matej-Bil, Dominik Piwek, Krzysztof Poznański, Piotr Staniszewski i Aleksandra Zentile-Miller.

- Bardzo się cieszę, że Polska Rada Centrów Handlowych ma jasną wizję rozwoju, a nowo wybrany Zarząd uzyskał bardzo silny mandat od członków stowarzyszenia. Wszystkie osoby powołane dziś w skład Zarządu były też jego członkami w poprzedniej kadencji. Oznacza to, że członkowie PRCH zdecydowali o kontynuacji działań organizacji zapoczątkowanych w poprzedniej kadencji – ocenił Jan Dębski, prezes Zarządu PRCH. - Jednocześnie bardzo dziękuję Leszkowi Sikorze i Aleksandrowi Walczakowi za pracę w Zarządzie poprzedniej kadencji. Obaj panowie zdecydowali nie kontynuować swojej misji w kolejnej kadencji – dodał Jan Dębski

W trakcie Walnego Zgromadzenia członkowie stowarzyszenia uzupełnili także skład Komisji Rewizyjnej, dokonując wyboru dwóch nowych członków: Magdaleny Łukaszewskiej z Pradera Management i Krzysztofa Sakierskiego z NGL Advisory. Tym samym Komisja Rewizyjna wróciła do pełnego, statutowego składu czterech osób.

źródło: PRCH