Menu główne
Handlowiec 07/2021
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
środa, 16 lutego 2022
centrum

Polska Rada Centrów Handlowych zaprezentowała najnowsze dane na temat obrotów i odwiedzalności centrów handlowych. Centra handlowe notują obroty na poziomie sprzed pandemii oraz odbudowują odwiedzalność zbliżając się do wyników z 2019 roku.

Dane te stoją w sprzeczności z danymi podanymi ostatnio przez Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Wg tej ostatniej organizacji wyraźnie spadła ilość osób odwiedzających centra handlowe. Ale to tylko pozorna sprzeczność. ZPPHiU brała pod uwagę wyniki ze stycznia br., a statystyki PRCH porównują wyniki w szerszym horyzoncie czasowym.

Według danych Polskiej Rady Centrów Handlowych obroty w centrach handlowych w okresie od maja, czyli końca ostatniego lockdownu, do końca grudnia 2021 roku były zaledwie o 0,75 proc. niższe niż w 2019 roku.

Konsumenci zmienili zachowania zakupowe podczas pandemii stawiając na bezpieczeństwo i planowanie. Udają się na zakupy najczęściej w pojedynkę, w konkretnym celu zakupowym, robiąc zakupy dla całych rodzin na dłuższy czas, jednocześnie budując średni wyższy koszyk, w porównaniu do okresu sprzed pandemii. Dane dotyczące odwiedzalności centrów handlowych, prezentowane przez PRCH, są gromadzone i kontrolowane przez wyspecjalizowane firmy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii pozwalających na rzeczywiste, codzienne śledzenie ruchu w centrach handlowych.

Audytorzy weryfikują dane

– Systemy do monitorowania ruchu w centrach handlowych bazujące na kamerach 3D charakteryzują się dokładnością pomiaru wynoszącą ponad 95 proc., podczas, gdy szacowana dokładność danych pochodzących ze śledzenia np. telefonów komórkowych klientów, na które powołują się najemcy centrów handlowych, określana jest jedynie na poziomie około 30 proc. Szczegółowe dane są przekazywane do profesjonalnego audytora PwC, który je weryfikuje i poddaje analizie, a następnie w formie zagregowanych raportów przekazuje do PRCH. To wszystko pozwala nam prezentować wiarygodne i rzetelne dane nt. wyników odwiedzalności obiektów handlowych – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

Obroty notowane w centrach handlowych pochodzą z raportów dostarczanych przez najemców właścicielom i zarządcom galerii handlowych. Ze względu na poufność i wrażliwość tych danych, dane obrotowe są również gromadzone i weryfikowane przez międzynarodowego audytora – PwC. Prezentowane przez PRCH dane na temat odwiedzalności i obrotów w centrach handlowych pochodzą z ponad 100 obiektów handlowych, których powierzchnia stanowi ponad 33 proc. całego rynku w Polsce.

Optymistyczny trend

– Nieznacznie niższa niż przed pandemią odwiedzalność centrów handlowych jest normalnym zjawiskiem wynikającym z trwającej wciąż epidemii – w ostatnich tygodniach ponad milion Polaków znalazło się na kwarantannie lub w izolacji – oraz ciągle obowiązujących limitów i ograniczeń m.in. w dostępie do obiektów handlowych. Warto skupić się na obrotach, które są właściwym wskaźnikiem oceny kondycji branży, a one osiągają wyniki sprzed pandemii – mówi Krzysztof Poznański.

Wg danych PRCH obroty w centrach handlowych w okresie od maja, czyli końca ostatniego lockdownu, do końca grudnia 2021 roku były zaledwie o 0,75 proc. niższe niż w 2019 roku, zachowywały stałą tendencję wzrostową przez osiem wskazanych miesięcy. Porównując je do tego samego okresu w 2020 roku – obroty w 2021 stanowiły 130,1 proc. W grudniu 2021 roku obroty w centrach osiągnęły ten sam poziom, co w ostatnim miesiącu 2019 roku i jednocześnie były o 24 proc. wyższe niż w grudniu 2020 roku.

źródło: PRCH