Menu główne
Handlowiec 12.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
poniedziałek, 04 kwietnia 2011
Bakalland

Bakalland objął patronatem  nową klasę o profilu technik technologii żywności w technikum w Janowie Podlaskim. Uczniowie z tej klasy będą odbywać praktyki uczniowskie i zawodowe w zakładzie produkcyjnym Bakalland S.A. w Janowie Podlaskim. Najlepsi mają szansę na etat po zakończeniu nauki.

Spółka Bakalland będzie aktywnie wspierać technikum w Janowie Podlaskim, organizując praktyki uczniowskie i zawodowe dla przyszłych technologów żywności. Projekt uzyskał pozytywną opinię kuratorium oświaty, więc już od początku roku szkolnego we wrześniu 2011 zostanie uruchomiona nowa klasa a jej uczniowie będą mogli zgłaszać się na praktyki w nowoczesnej fabryce w Janowie Podlaskim, gdzie zapoznają się z technologią produkcji, rozwiązaniami logistycznymi czy zasadami kontroli jakości, z których słynie Bakalland. W ramach praktyk uczniowie poznają również pracę laboratorium, które znajduje się na terenie fabryki.

W dniach 01.04 - 02.04 w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim odbędą się dni otwarte dla gimnazjalistów i ich rodziców. Bakalland weźmie w nich aktywny udział i uruchomi swoje stanowisko informacyjne, zachęcając przyszłych techników do zapoznania się ze specyfiką zakładu produkcyjnego i możliwościami praktyk zawodowych. Rodzice i uczniowie będą mogli porozmawiać z przedstawicielami firmy i uzyskać wszelkie niezbędne informacje.

Zawód technik technologii żywności jest zawodem szerokoprofilowym. W klasie czwartej uczeń może wybrać specjalizację, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy oraz własne zainteresowania. Specjalizacja może dotyczyć produkcji w poszczególnych branżach przetwórstwa spożywczego owoców i warzyw, mleczarstwa, analizy środków spożywczych, handlu artykułami spożywczymi, zarządzania zakładami przetwórstwa spożywczego, ochrony środowiska, marketingu produktów spożywczych.

Praktyki zawodowe w zakładzie produkcyjnym Bakalland to cenny wkład spółki w kształtowanie lokalnego rynku pracy. Najlepsi uczniowie mogą po zakończeniu nauki liczyć na pracę w fabryce  w Janowie Podlaskim lub centrali w Warszawie.