Menu główne
Handlowiec 12.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
wtorek, 05 maja 2020
otwarcie galerii

Od 4 maja br. otwarte zostały galerie i centra handlowe. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i przedstawicielami zainteresowanych środowisk przygotowało wytyczne dla poszczególnych branż. Ich celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem.

Nowe zasady funkcjonowania galerii i centrów handlowych

Na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych działalność gospodarczą mogą prowadzić wszystkie sklepy z wyłączeniem:

- Stref aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin);

- Stref gier;

- Kin.

Sugeruje się organizację stanowisk pracy w sklepach z zachowaniem 2-metrowej odległości między pracownikami i klientami galerii.

Rekomenduje się organizację pracy pracowników z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum liczbę spotkań i narad wewnętrznych. Spotkania powinny być prowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości między osobami (minimum 2 m). W miarę możliwości lepiej wybierać kontakt telefoniczny i/lub mailowy.

Klienci powinni też mieć możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie znajdującym się na terenie obiektu handlowego lub w punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu, ewentualnie ustawienie automatów do zakupu maseczek.

Właściciele sklepów znajdujących się na terenie galerii lub centrów handlowych są zobligowani do zainstalowania możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich wejściach (również do placówek wewnątrz), a także w toaletach i przy kasach.

Natomiast klienci mają obowiązek noszenia w sklepach rękawiczek jednorazowych (lub rękawiczek foliowych) zapewnionych przez operatora danego sklepu.

Wyspy handlowe

Dozwolona jest działalność wysp handlowych, pod warunkiem, że lady prezentacyjne lub stanowiska kasowe są oddzielone przesłonami z tworzywa sztucznego, które oddzielają obsługę wyspy od klientów, a obsługa zakrywa usta i nos za pomocą maski, maseczki lub przyłbicy oraz obsługuje klientów w rękawiczkach jednorazowych.

Dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej powinna mieć wyłącznie jej obsługa, a przy wyspie handlowej może być obsługiwana, w tym samym czasie, 1 osoba. Wyspy powinny zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Ich obsługa nie może ograniczać ciągu komunikacyjnego (zapewnione minimum 3 m przejścia z każdej strony) i musi zapewnić bezpieczny dystans wokół wyspy (2 m po promieniu). Dodatkowo na pasażu, za pomocą taśmy, należy wyznaczyć miejsca obsługi klienta zapewniające bezpieczną obsługę kolejki.

Strefa gastronomiczna

Na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych należy stworzyć wydzielone strefy gastronomicznej z widoczną, fizyczną barierą oddzielającą. W każdej strefie na jedną osobę powinno przypadać min. 15 mkw.

Osobami stojące w kolejce powinny stać w 2-metrowych odstępach. W utrzymaniu odpowiedniego dystansu powinny im pomóc umieszczone w widocznych miejscach wskazówki (naklejki na podłodze lub stojące znaki).

Od 4 maja, czyli od momentu otwarcia galerii i centrów handlowych w ramach odmrażania gospodarki, w strefie gastronomicznej można kupować żywność wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, czyli na terenie galerii, ani na ulicy.

Infrastruktura współtowarzysząca

Klienci są zobligowani do parkowania na co drugim miejscu, a w przypadku braku takiej możliwości o zachowanie dystansu przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdów.

Z codziennego użytku pozostają wyłączone wszelkiego rodzaju fontanny, place zabaw i kąciki zabaw. Nie wolno również korzystać z szatni, przechowalni ubrań i przedmiotów.

Źródło: Centrum Prasowe PAP