Menu główne
Handlowiec 07/2021
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
środa, 30 listopada -0001

W środę odbyła się wideokonferencja Premiera Morawieckiego oraz przedstawicieli resortów zdrowia i rozwoju z przedstawicielami sektora centrów i galerii handlowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu PRCH oraz innych organizacji branżowych. Głównym celem spotkania było omówienie zasad funkcjonowania różnych formatów obiektów handlowych przy ponownym otwieraniu nieczynnych dotychczas lokali. Referencyjnymi materiałami w dyskusji były przekazane kilka dni temu przez PRCH projekty rozwiązań do protokołów bezpieczeństwa oraz raport PRCH “COVID-19 i co dalej. Ponowne otwarcie centrum handlowego”.

Od tygodnia trwają zaawansowane rozmowy w sprawie przygotowań do szerszego otwierania obiektów i innych placówek handlowych. Już 16 kwietnia Polska Rada Centrów Handlowych po szerokich konsultacjach ze swoimi członkami przekazała do Ministerstwa Rozwoju projekt rozwiązań do protokołu bezpieczeństwa, raport z wynikami badań konsumenckich oraz wypracowany przez stowarzyszenie i SAFE ShoppingCenters raport “COVID-19 i co dalej. Ponowne otwarcie centrum handlowego” na temat procedur bezpieczeństwa w tego typu obiektach. Celem tych działań jest zaprezentowanie stronie rządzącej gotowych rozwiązań, aby powrót do biznesu odbywał się w sposób bezpieczny dla wszystkich stron z uwzględnieniem realiów branży i najlepszych praktyk międzynarodowych.

Spotkanie ze stroną rządzącą

W środę na zaproszenie strony rządzącej przedstawiciele zarządu PRCH i innych organizacji, a także niektórzy właściciele i zarządcy galerii handlowych, wzięli udział w telekonferencji z Premierem Morawieckim oraz Ministrami: Emilewicz i Szumowskim. Celem spotkania było wypracowanie wytycznych postępowania dla funkcjonowania centrów, galerii i parków handlowych przy ponownym otwieraniu pozostałych placówek handlowych, jakie obecnie są objęte ograniczeniami tj. np. sklepy z obuwiem, odzieżą i wiele innych tak potrzebnych społecznie.

Jak podkreślano na spotkaniu, cały sektor obiektów handlowych, bez względu na wielkość czy typ centrów, zdaje sobie sprawę z konieczności wprowadzania daleko idących procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dla klientów i pracowników. Zdaniem przedstawicieli branży, w obecnym czasie należy systemowo ograniczyć, a wręcz wyeliminować wszelkie funkcje obiektu związane ze spędzaniem wolnego czasu na rzecz funkcji stricte zakupowej. Kluczowe jest także wspieranie edukacji klientów poprzez komunikację, a także rozwiązania technologiczne obecne w obiektach pod hasłem #centrabezpiecznychzakupów .

– Jako branża przez cały czas dzielimy się naszą wiedzą i spostrzeżeniami z resortami zdrowia i rozwoju, dlatego też jesteśmy zadowoleni, że nasze rekomendacje w zakresie bezpiecznych zakupów w obiektach handlowych spotkały się uznaniem strony rządzącej. Nie wszystkie placówki będą mogły zostać otwarte równolegle, czekamy na wyznaczenie kolejnych etapów. Chcemy jak najszybciej wypracować protokoły działań aby zostały zatwierdzone przez rząd i mogły być przekazywane społeczeństwu. To wielka rola edukacyjna dla wdrażania tych wytycznych zarówno dla centrów handlowych i ich placówek oraz rządu – podkreśla Radosław Knap, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Raport “COVID-19 i co dalej. Ponowne otwarcie centrum handlowego”

Przygotowując wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, branża czerpała również z dobrych praktyk zastosowanych do tej pory w innych krajach, dostosowując je realiów polskiego rynku. PRCH przekazała resortowi rozwoju pełne podsumowanie wszystkich działań w zakresie przygotowań do ponownego otwierania obiektów handlowych realizowanych za granicą.

Międzynarodowa współpraca zaowocowała również stworzeniem poradnika “COVID-19 i co dalej. Ponowne otwarcie centrum handlowego”, przygotowanego we współpracy z SAFE ShoppingCenters. Zarządcy i najemcy obiektów handlowych znajdą w nim praktyczne wskazówki, mówiące o tym, jak najlepiej przygotować się do ponownego otwierania obiektu handlowego dla szerszego grona klientów.

Najważniejsze rekomendacje skierowane przez PRCH w toku konsultacji z rządem:

- eliminacja wszelkich funkcji związanych ze spotkaniami czy spędzaniem czasu na rzecz tylko konkretnych zakupów;

- powiązanie maksymalnej liczby osób przebywających w placówce handlowej z jej powierzchnią;

- podejmowanie działań prewencyjnych przy wejściach do obiektów handlowych - obowiązek posiadania maseczek, unikanie zbiorowisk ludzkich na pasażach i w placówkach, monitorowanie liczby klientów;

- stopniowe przywracanie możliwości funkcjonowania poszczególnych placówek handlowych;

- wprowadzenie specjalnych środków ochronnych w strefach gastronomicznych - działanie w trybie dostaw / “na wynos”, ograniczenie liczby miejsc siedzących, zapewnienie odstępów między klientami;

- wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu tzw. godzin dla seniorów - wskazanie określonych grup placówek handlowych, w których miałyby takie godziny obowiązywać, zmiana godzin;

- wprowadzenie środków ochronnych na parkingach, w toaletach i w strefach wspólnych - zapewnienie odstępów, częstsze sprzątanie i dezynfekcja, wyeliminowanie możliwości tworzenia się skupisk ludzkich;

- podejmowanie szeroko zakrojonych akcji edukacyjnych i informacyjnych dotyczących zasad przebywania w obiektach handlowych;

- rozłożenie ruchu i ewentualnych kolejek poprzez tymczasowe przywrócenie handlu również w niedziele.