Menu główne
Handlowiec 03.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
czwartek, 30 maja 2019
centrum handlowe

Ostatnie dwie dekady to intensywny rozwój rynku handlowego w Polsce. Poprawiająca się koniunktura gospodarcza w kraju i rosnący popyt ze strony coraz bardziej zamożnego społeczeństwa sprawiły, że rosła zarówno skala jak i jakość polskiego rynku handlowego.

Analiza rynku w obecnym kształcie pozwoliła, w raporcie „Centra handlowe (od)nowa 2019” przygotowanym przez Knight Frank zidentyfikować czynniki, które aktualnie oddziałują na rynek i pod których wpływem pozostanie on w kolejnych latach. Większości z nich właściciele, zarządcy czy najemcy nie są w stanie uniknąć, jednak mając świadomość ich istnienia mogą się do nich dostosować.

Rosnące nasycenie powierzchnią handlową

W ostatnich latach nowoczesne zasoby handlowe w kraju powiększały się średnio o 450 tys. mkw. nowej powierzchni rocznie, a Polska nadal należy do wiodących krajów w Europie pod względem aktywności budowlanej w sektorze handlowym. Aktualnie średnie nasycenie powierzchnią handlową w Polsce szacuje się na poziomie niewiele ponad 300 mkw. na 1000 mieszkańców, co nieznacznie przekracza przeciętny wskaźnik nasycenia w Europie. Z kolei w największych aglomeracjach wartość ta szacowana jest średnio na 660 mkw. na 1000 mieszkańców, z najwyższymi wynikami odnotowanymi we Wrocławiu i Poznaniu (odpowiednio 954 mkw. i 863 mkw.).

Starzejące się zasoby handlowe

W ciągu 25 lat rozwoju rynku centrów handlowych w Polsce powstało 12 mln mkw. powierzchni w centrach handlowych, parkach handlowych i outletach. Obecnie już około 55% istniejących nowoczesnych zasobów handlowych ma co najmniej 10 lat a w kolejnych latach do grupy „nastolatków” dołączać będą obiekty handlowe zrealizowane w okresie 2009-2013, kiedy na rynek dostarczono rekordowe ponad 3 mln mkw. nowej powierzchni handlowej. Przy prognozowanej na kolejne lata rocznej podaży na poziomie około 350 tys. mkw. , udział starszych centrów handlowych w strukturze wiekowej zasobów handlowych będzie coraz wyższy.

Rosnąca popularność e-commerce

Pomimo dominującej roli handlu tradycyjnego w Polsce, sektor e-commerce rozwija się w szybkim tempie. Szacuje się, że w minionych latach wartość sprzedaży online rosła o około 20% rocznie, chociaż nadal udział sektora e-commerce w handlu detalicznym to wg Admited Report 2018/2019 jedynie 7%. Zgodnie z szacunkami SAP zakupy online robi już 15 mln Polaków, jednak w porównaniu z innymi krajami polscy konsumenci są mocno przywiązani do tradycyjnych kanałów sprzedaży. W oparciu o SAP Consumer Propensity Report niemal połowa konsumentów w Polsce chciałaby mieć możliwość przetestowania produktów w fizycznym sklepie przed zakupem.

Otoczenie prawne

Najważniejszą zmianą legislacyjną, która wpływa na sektor handlowy w Polsce są przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Badania przeprowadzone przez Retail Institute po pierwszym roku jej obowiązywania pokazują, że największe centra handlowe wyszły z sytuacji obronną ręką, natomiast odwiedzalność mniejszych obiektów spadła.

Zmieniające się preferencje konsumentów

Na całym świecie zachowania i preferencje konsumentów dość szybko się zmieniają, i Polska nie jest tu wyjątkiem. Podstawowe czynniki to rozwój technologii, digitalizacja, wzrost zamożności społeczeństwa, zmiany demograficzne, presja związana z ochroną środowiska, a także zmieniająca się hierarchia wartości. Wiele osób nie chce już nieograniczonego niczym wzrostu konsumpcji – zaczynają kupować produkty i usługi tych firm, które stawiają na zrównoważony rozwój, prawa człowieka i inne ważne kwestie społeczne. Na rynek pracy wchodzi Generacja Z, czyli ludzie urodzeni po 1995 r., którzy nie znają świata bez technologii. To oni będą kształtowali świat w najbliższej przyszłości.

Rozwój technologiczny

Za sprawą postępu technologicznego w sektorze handlowym następuje szereg zmian widocznych w szczególności w zachowaniach klientów i w podejściu sprzedawców do obsługi klienta. Wobec zmieniających się oczekiwań konsumentów konieczna staje się budowa wielokanałowej strategii kontaktu z klientem w kanale cyfrowym i tradycyjnym. Wymaga to odpowiednich rozwiązań IT, w rezultacie sieci handlowe stale rozwijają narzędzia, które ułatwiają proces komunikacji klienta z marką. Jednocześnie na znaczeniu wyraźnie zyskuje omnichannel.