Menu główne
Handlowiec 03.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
środa, 05 grudnia 2018
SGH

Pogorszenie koniunktury w handlu. Ogólny wskaźnik koniunktury jest niższy  niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, lecz wyższy od średniej dla tego okresu z ostatnich 10 lat koniunktury w handlu – wynika z danych zebranych przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

W IV kwartale 2018 r. koniunktura w handlu uległa pogorszeniu. Ogólny wskaźnik koniunktury przyjął wartość ujemną (-3,1 pkt) – niższą od poziomu odnotowanego dla analogicznego okresu przed rokiem, lecz wyższą od średniej dla tego okresu z ostatnich 10 lat (wynosi ona –5,2 pkt).

W ciągu kwartału spadły również salda odpowiedzi na pytania dotyczące: zmian sytuacji ogólnej oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych, zakupów produktów krajowych, poziomu zatrudnienia, wolumenu sprzedaży, jak również utrzymywanych powierzchni magazynowych. Przedsiębiorcy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą – saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło +10 pkt. Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 26,3% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 57,5% ankietowanych za średnią, natomiast 16,3% za słabą. Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są nadal mało pozytywne.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: konkurencja, koszty zatrudnienia pracowników oraz niedostateczny popyt.