Menu główne
Handlowiec 03/2019
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
poniedziałek, 03 września 2018
Ruch

Ruch złożył wniosek do sądu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Układ ten ma ograniczyć wierzytelności wobec największych wydawców, którym spółka zalega z płatnościami na kwotę 1 mln zł.

RUCH S.A. prowadził wraz z największymi wierzycielami – Wydawcami skupionymi w Zarządzie Izby Wydawców Prasy (IWP) i Alior Bankiem intensywne prace zmierzające do uzgodnienia planu restrukturyzacji bez angażowania drogi sądowej. Według wszelkich analiz, jest to najskuteczniejsza i najbezpieczniejsza dla wierzycieli i Spółki ścieżka restrukturyzacji. Wydawcy, Alior Bank i RUCH S.A. powierzyli przygotowanie planu restrukturyzacji renomowanej firmie audytorskiej KPMG wyspecjalizowanej w tego typu projektach. 23 sierpnia br. został przyjęty raport I fazy projektu, a na 25 września br. ma być gotowy raport II fazy zawierający ramowy biznes plan i rekomendacje kierunków restrukturyzacji. Z kolei Wydawcy skierowali 24 sierpnia br. do Alior Banku pismo zawierające propozycję kluczowych warunków porozumienia wierzycieli do czasu wypracowania ostatecznego planu restrukturyzacji. RUCH S.A. podkreśla, że celem jest wypracowanie planu dającego możliwość pełnej spłaty zadłużenia w okresie najbliższych kilku lat.

Wobec przerwania możliwości pozasądowego osiągnięcia porozumienia, RUCH S.A. zwrócił się w piątek 31 sierpnia br. z wnioskiem do Sądu restrukturyzacyjnego o akceptację przez Sąd wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego („PPU”), jako znacznie korzystniejszego niż postępowanie sanacyjne lub upadłość firmy. Układ częściowy ma na celu ograniczenie działań restrukturyzacyjnych tylko do grona największych Wydawców, których wierzytelności przekraczają kwotę 1 mln zł. Są to w dużej mierze ci Wydawcy, którzy do tej pory uczestniczyli w ww. rozmowach z Alior Bankiem i RUCH S.A. Celem Spółki jest przy tym oparcie docelowego planu restrukturyzacji na wynikach prac KPMG. Plan musiałby też oczywiście zostać poparty przez Alior Bank – największego wierzyciela Spółki.

RUCH S.A. podkreśla, że tym samym – po otwarciu „PPU” – działania restrukturyzacyjne nie obejmą małych i średnich Wydawców oraz żadnych kontrahentów z obszaru detalicznego, logistyki i usług kurierskich. Wszystkie wierzytelności nie objęte układem częściowym Spółka ma zamiar regulować na bieżąco bez konieczności prowadzenia negocjacji.