Menu główne
Handlowiec 06.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
piątek, 23 marca 2018
kontrola

22 marca 2018 r. podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek przedstawił wyniki kontroli ograniczenia handlu w niedziele 11 i 18 marca. Gospodarzem spotkania z dziennikarzami była minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Szef PIP poinformował, że 18 marca 2018 r., w drugą niedzielę objętą zakazem handlu, inspektorzy pracy skontrolowali ok. 2 tys. placówek, które były otwarte tego dnia. Kontrole prowadzone były w sklepach wytypowanych wg własnego rozeznania inspekcji, a także w reakcji na sygnały zgłoszone na infolinie funkcjonujące we wszystkich 16 okręgowych inspektoratach pracy.

Na telefony dyżurne w okręgowych inspektoratach wpłynęło 416 zgłoszeń (w niedzielę 11 marca br. takich zgłoszeń było 341). Większość z nich nie znalazła potwierdzenia, bo pracę wykonywali sami właściciele lub ich najbliższa rodzina, bądź też zakaz handlu w niedzielę nie dotyczył zgłoszonych placówek.

– W większości skontrolowanych placówek handlowych przestrzegano obowiązujących przepisów ustawy o ograniczeniu handlu oraz o wykonywaniu czynności związanych z handlem w niedziele i święta. Sklepy wielkopowierzchniowe były zamknięte, w małych sklepach klientów z reguły obsługiwali właściciele tych placówek – osobiście lub przy pomocy członków rodziny – powiedział Wiesław Łyszczek.

Łącznie w obie niedziele, tj. 11 i 18 marca br., inspektorzy pracy sprawdzili ponad 12 tys. placówek handlowych, stwierdzając, że ok. 60% z nich było zamkniętych. Kontroli poddanych zostało ponad 5 tys. otwartych placówek. Ustalono, że 147 spośród tych sklepów otwarto wbrew prawu.

W związku ze złamaniem zakazu handlu inspektorzy PIP nałożyli 54 mandaty karne, skierowali do sądu 38 wniosków o ukaranie, a w 55 przypadkach zastosowali środki oddziaływania wychowawczego. W działania kontrolne i sprawdzające podczas każdej z dwóch niedziel zaangażowanych było ok. 600 inspektorów pracy.

Pytania i odpowiedzi uzgodnione z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni można znaleźć pod adresem:

https://www.pip.gov.pl/pl/prawo-pracy/86983,ustawa-o-ograniczeniu-handlu-w-niedziele-i-swieta.html

 

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy

Fot: Pixabay