Menu główne
Handlowiec 06.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
czwartek, 18 stycznia 2018
stacja

Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy ograniczającej handel w niedziele. W konsekwencji od marca br. handel w niedziele będzie stopniowo ograniczany – wstępnie do dwóch niedziel w miesiącu. Tymczasem część zapisów w ustawie wciąż budzi spore kontrowersje. Polska Grupa Supermarketów zwraca m.in. uwagę na zapis dotyczący handlu na stacjach paliw.

Obecna ustawa budzi coraz większe kontrowersje, ponieważ spod zakazu wyłączona jest część placówek, m.in. kwiaciarnie, sklepy prowadzone przez właściciela lub na terenie dworców czy stacji paliw. Jednocześnie nie uregulowano szczegółów prowadzenia handlu w tych placówkach; oznaczać to może szerokie pole do omijania przepisów np. przez tworzenie supermarketów na stacjach paliw oraz dworcach. – Poprawki wprowadzone przez Sejm i Senat do obywatelskiej ustawy dotyczącej zakazu handlu w niedziele może doprowadzić do skupienia się niedzielnego handlu wokół stacji paliw oraz dworców komunikacyjnych – zauważa Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów.

Zdjęcie: Pixabay