Menu główne
Handlowiec 06.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
poniedziałek, 22 stycznia 2018
msp

W KE próbują na nowo zdefiniować, czym jest mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo. Do konsultacji zaproszeni są także sami przedsiębiorcy. Ankieta w języku polskim czeka także na polskich przedsiębiorców. Nowa definicja ma pomóc europejskim małym firmom nadal otrzymywać specjalne wsparcie.

KE zaprasza przedsiębiorców do konsultacji poprzez wypełnienie ankiety (w języku polskim) na swojej stronie. Do wypełnienia kwestionariusza zachęca też Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Komisja Europejska dokonuje przeglądu sposobu definiowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (zgodnie z zaleceniem 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.). Celem przeglądu jest dopilnowanie, aby definicja MŚP pozostawała adekwatna do celów oraz aby spełniała swoje zadania w obecnych warunkach gospodarczych. Kwestionariusz pomoże ocenić, w jakim stopniu obecna definicja MŚP jest odpowiednia, a także zbadać możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian do zalecenia, tak aby europejskie małe przedsiębiorstwa mogły nadal otrzymywać specjalne wsparcie w zakresie polityki.

Według KE ustalenie jednej wspólnej definicji tego, co ma być uznawane za „prawdziwe” MŚP, pomoże spełnić główne cele zalecenia, jakimi są: stworzenie równych warunków działania oraz uniknięcie zakłóceń konkurencji między przedsiębiorstwami, zapewnienie równego traktowania wszystkich MŚP oraz poprawa spójności i skuteczności strategii politycznych w obszarze MŚP.

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/9c4cfb80-02ee-449c-8220-07315df8a151?draftid=534d682c-a22e-4152-884d-4cebd647a684&surveylanguage=PL

 

Źródło: KE, MIiR

Zdjęcie: Pixabay