Menu główne
Handlowiec 06.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
poniedziałek, 08 stycznia 2018
centrum

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadziła  minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych w wysokości 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Do nieruchomości komercyjnych zaliczono budynki handlowo-usługowe w szczególności centra handlowe, domy towarowe i samodzielne sklepy oraz budynki biurowe. Podstawą opodatkowania jest wartość początkowa środka trwałego, ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł. Podatek nie będzie pobierany od budynków komercyjnych, od których zaprzestano odpisów amortyzacyjnych, lub budynków biurowych, o ile są wykorzystywane wyłącznie lub głównie do własnych potrzeb podatnika. Tekst ustawy można znaleźć w Dz.U. z 2017 r., poz. 2175.

fot. PIXABAY