Menu główne
Handlowiec 12.2019
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
piątek, 06 listopada 2015
Wyniki Grupy Eurocash za III kwartał 2015 r. pod znakiem wzrostów

– Sytuacja na rynku FMCG jest wciąż bardzo wymagająca, aczkolwiek w III kwartale tego roku obserwowaliśmy wyraźne wyhamowanie deflacji – ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły w tym okresie średnio o 0,8%, podczas gdy w I półroczu spadek cen sięgał 2,9% rok do roku. Grupa Eurocash w tych warunkach zanotowała wzrost sprzedaży o 22%. Na ten wzrost w dużej mierze złożyły się przejęcia dokonane w 2014 r., czyli m.in. zakup spółki Service FMCG wyodrębnionej z Kolportera oraz przejęcie ponad połowy udziałów w Inmedio. Jednocześnie kontynuowaliśmy rozwój organiczny w naszych kluczowych formatach. W III kwartale br. otworzyliśmy m.in. 5 nowych lokalizacji Cash&Carry, a zarządzana przez nas franczyzowa sieć sklepów abc powiększyła się o 210 placówek i na koniec września br. liczyła już 7.416 sklepów. Pozytywnie prezentują się wyniki pozostałych segmentów, w tym Eurocash Dystrybucji i Delikatesów Centrum, gdzie zanotowaliśmy 13-proc. wzrosty sprzedaży. Dzięki temu, także po wyłączeniu przychodów przejętych podmiotów, nasza sprzedaż w tym roku rośnie – powiedział Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Eurocash.

Wraz z rosnącą sprzedażą, Grupa Eurocash zanotowała również wyraźny wzrost zysków na każdym poziomie rachunku wyników, mimo istotnej zmiany w tzw. miksie sprzedażowym, tj. większego udziału papierosów i wyrobów tytoniowych (w wyniku przejęcia Service FMCG), których sprzedaż zasadniczo charakteryzuje się niższą rentownością. W III kwartale br. zysk brutto na sprzedaży Grupy Eurocash wyniósł niemal 531 mln zł, czyli o ponad 13% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Narastająco od początku roku skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży przekroczył 1,46 mld zł, co oznacza wzrost o 12% rok do roku.

Skonsolidowana EBITDA w minionym kwartale wyniosła natomiast ponad 135 mln zł, o 20% więcej niż w III kwartale 2014 r., a narastająco za trzy kwartały tego roku sięgnęła niemal 291 mln zł (+14% rok do roku).

– Zgodnie z oczekiwaniami, w III kwartale br. ponownie osiągnęliśmy wysokie dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej – wyniosły 271 mln zł, a narastająco od początku 2015 r. prawie 831 mln zł. To głównie efekt poprawy efektywności zarządzania kapitałem obrotowym i dalszej optymalizacji poziomu zapasów. Pozwoliło nam to znacząco obniżyć zadłużenie Grupy i w efekcie wskaźnik długu netto do EBITDA zmalał na koniec III kwartału do poziomu 0,61 – najniższego od 4 lat, podczas gdy jeszcze na koniec 2014 r. dług netto stanowił ponad 2-krotność EBITDA. Mniejsze zadłużenie oznacza oczywiście także mniejsze koszty finansowe związane z jego obsługą, co z kolei przekłada się na poprawę rentowności netto – wskazał Jacek Owczarek.

Skonsolidowany zysk netto Eurocash za III kwartał 2015 r. wyniósł prawie 73 mln zł i był o 27% wyższy niż w tym samym okresie 2014 r. Narastająco za trzy kwartały tego roku zysk netto Grupy wyniósł ponad 121 mln zł, co oznacza wzrost o 12% rok do roku.