Menu główne
Handlowiec 12.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
wtorek, 02 sierpnia 2011
gus

W II kwartale 2011 r. odnotowano nieznaczne osłabienie bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej w porównaniu z I kwartałem, nieco poprawił się natomiast wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący bieżące tendencje konsumpcji indywidualnej, ukształtował się w II kwartale 2011 r. na poziomie -26,3 pkt proc. i był niższy o 0,8 pkt proc. niż w poprzednim kwartale i o 10,9 pkt proc. niż przed rokiem.
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący tendencje konsumpcji indywidualnej oczekiwanej w najbliższych miesiącach, w II kwartale 2011 r. zwiększył się o 2,4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego kwartału, do poziomu -28,7 pkt proc., ale w stosunku do II kwartału 2010 r. był niższy o 8,1 pkt proc.
W II kwartale 2011 r. wystąpiły w stosunku do poprzedniego kwartału zróżnicowane zmiany badanych wskaźników.
Znaczną poprawę nastrojów odnotowano: w zakresie oczekiwanych (w najbliższych 12 miesiącach) zmian w ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju (poprawa o 7,1 pkt proc.) oraz zmian w poziomie bezrobocia (poprawa o 7,2 pkt proc.). Nieznacznie poprawiły się (o 1,7 pkt proc.) nastroje odnoszące się do oczekiwanych (w najbliższych 12 miesiącach) zmian w sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

Pogorszenie nastrojów w II kwartale, w porównaniu do I kwartału 2011 r., odnotowano w przypadku zaistniałych w ostatnich 12 miesiącach zmian w ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju (pogorszenie ocen o 3,7 pkt proc.) i w sytuacji finansowej gospodarstw domowych (pogorszenie ocen o 1,6 pkt proc.). Obniżyły się także konsumenckie oceny dotyczące obecnego dokonywania ważnych zakupów przez gospodarstwa domowe (spadek o 2,3 pkt proc.) oraz możliwości zaoszczędzenia pieniędzy (spadek o 1,5 pkt proc.).
Wskaźnik ocen zaistniałych zmian w sytuacji ekonomicznej kraju (w ostatnich 12 miesiącach) ukształtował się w II kwartale 2011 r. na poziomie -44,7 pkt proc. i był niższy niż w II kwartale 2010 r. o 15,0 pkt proc.
Wskaźnik oczekiwanych zmian sytuacji ekonomicznej kraju (w najbliższych 12 miesiącach) w II kwartale 2011 r. wyniósł -31,7 pkt proc. i był niższy niż przed rokiem o 17,3 pkt proc.
W II kwartale 2011 r. wskaźnik obaw przed wzrostem poziomu bezrobocia (w okresie najbliższych 12 miesięcy) ukształtował się na podobnym poziomie co rok wcześniej i wyniósł 30,9 pkt proc.