Menu główne
Handlowiec 12.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
wtorek, 26 lutego 2019
hurtownia

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,9 (przed miesiącem plus 5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,2% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,3% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16,5% i 11,6%). Oceny sprzedaży są mniej optymistyczne niż w styczniu ¬– wynika z danych GUS.

Odpowiednie przewidywania są korzystne, po negatywnych formułowanych w ostatnich dwóch miesiącach. Diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są pesymistyczne. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Wraz z pozytywnymi przewidywaniami dotyczącymi sprzedaży, zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców. Firmy planują niewielkie zwiększenie zatrudnienia, zbliżone do zapowiadanego miesiąc wcześniej. Przedsiębiorcy oczekują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie prognozowanym w styczniu.

W lutym br. 6,9% przedsiębiorstw handlu hurtowego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (8% przed rokiem). Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (48,7% w lutym br., 46,1% w analogicznym miesiącu ub.r.), niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi (46,1% w lutym br., 45,3% przed rokiem) oraz zbyt dużą konkurencją na rynku (45,3% w lutym br., 47,7% w analogicznym miesiącu ub.r.).