Menu główne
Handlowiec 12.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
piątek, 16 listopada 2018
kradzież

Od wczoraj obowiązuje zmieniony, stały próg od którego kradzież staje się przestępstwem. Wyznaczono go na 500 zł. Utworzony zostanie także elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu.

Nowelizacja ustawy w tej sprawie została podpisana przez prezydenta 17 października, a 15 listopada weszła w życie.

Dotychczas granicę, od której uznawano kradzież za przestępstwo wyznaczano na jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę – w tym roku wyniosła  525 zł. Z kolei nowelizacja ustawy ustanowiła stałą granicę na poziomie 500 zł.

Zdecydowano też o utworzeniu elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie takich wykroczeń, obwinionych i ukaranych. Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadnia ten krok pomocą policji, prokuraturze i sądom w ściganiu "zawodowych" złodziei, popełniających drobne kradzieże w różnych miastach, którzy nie odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, lecz zsumowane przestępstwo.

Źródło: PAP

Foto: Pixabay