Menu główne
Handlowiec 12.2020
slajd 1
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Tytuł po raz pierwszy ukazał się w 1923 roku
Aktualności
piątek, 08 lipca 2011
Emperia Holding SA zmiany dotyczące umowy inwestycyjnej

Zarząd Emperia Holding S.A. (Emperia) informuje, że w związku z przeniesieniem udziałów i akcji spółek: Tradis, Detal Koncept, Euro Sklep, Partnerski Serwis Detaliczny, Lewiatan Zachód, Lewiatan Północ oraz Drogerie Koliber (opisanej szczegółowo w raporcie bieżącym nr 40 z dnia 7 lipca 2011 roku), spółka P1 Sp. z o.o. przejmuje prawa i zobowiązania przysługujące lub obciążające Emperia na podstawie Umowy Inwestycyjnej zawartej pomiędzy Emperia i Eurocash S.A. (opisanej szczegółowo w raporcie bieżącym nr 1 z dnia 3 stycznia 2011 roku).

W związku z przejęciem praw i obowiązków przez P1 Sp. z o.o., Emperia przystępuje po stronie P1 Sp. z o.o. do zobowiązań wynikających z Umowy Inwestycyjnej. Emperia i P1 Sp. z o.o. będą odpowiadać solidarnie za zobowiązania wynikające z Umowy Inwestycyjnej.

Umowa jest dozwolona w świetle postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 grudnia 2010 r. zawartej pomiędzy Eurocash S.A. i Emperia Holding S.A.

Źródło: PAP